Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnikeГРА­ЂАН­СКА СЕК­ЦИ­ЈА


О­­КР­­УГЛИ СТО­

"О СПОР­НИМ ПИ­ТА­Њ­И­МА ИЗ­­ВР­ШНОГ
ПО­СТУП­КА"


СА­ОП­ШТЕ­ЊА СУ­ДО­ВА


ПРИ­ВРЕД­НИ АПЕ­ЛА­ЦИ­О­НИ СУД


ИЗ­ВР­ШЕ­ЊЕ И ОБЕЗ­БЕ­ЂЕ­ЊЕ - ПИ­ТА­ЊА И ОД­ГО­ВО­РИ


VII

НЕ­НОВ­ЧА­НА ПО­ТРА­ЖИ­ВА­ЊА


68. Пи­та­ње:

Пред­мет из­вр­шног по­ступ­ка је пре­да­ја по­крет­не ства­ри по из­вр­шној ис­пра­ви, а иста је про­да­та пре до­но­ше­ња из­вр­шне ис­пра­ве (ово у пар­нич­ном по­ступ­ку ни­ко ни­је ис­ти­цао) и у тре­нут­ку под­но­ше­ња пред­ло­га за из­вр­ше­ње на­ла­зи се

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>