Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnikeГРА­ЂАН­СКА СЕК­ЦИ­ЈА


О­­КР­­УГЛИ СТО­

"О СПОР­НИМ ПИ­ТА­Њ­И­МА ИЗ­­ВР­ШНОГ
ПО­СТУП­КА"


СА­ОП­ШТЕ­ЊА СУ­ДО­ВА


ПРИ­ВРЕД­НИ АПЕ­ЛА­ЦИ­О­НИ СУД


ИЗ­ВР­ШЕ­ЊЕ И ОБЕЗ­БЕ­ЂЕ­ЊЕ - ПИ­ТА­ЊА И ОД­ГО­ВО­РИ


IV

ОД­ЛУ­КЕ И ПРАВ­НИ ЛЕ­КО­ВИ


25. Пи­та­ње:

Ка­ко по­сту­пи­ти ка­да по­ве­ри­лац под­не­се пред­лог за из­вр­ше­ње про­тив из­вр­шног ду­жни­ка ко­ји је у ре­струк­ту­ри­ра­њу (код пред­ло­га на осно­ву ве­ро­до­стој­них ис­пра­ва, а ка­ко код пред­ло­га на осно­ву из­вр­шних ис­пра­ва)?

Од­го­вор:

У од­но­су

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>