Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnikeГРА­ЂАН­СКА СЕК­ЦИ­ЈА


О­­КР­­УГЛИ СТО­

"О СПОР­НИМ ПИ­ТА­Њ­И­МА ИЗ­­ВР­ШНОГ
ПО­СТУП­КА"


СА­ОП­ШТЕ­ЊА СУ­ДО­ВА


ПРИ­ВРЕД­НИ АПЕ­ЛА­ЦИ­О­НИ СУД


ИЗ­ВР­ШЕ­ЊЕ И ОБЕЗ­БЕ­ЂЕ­ЊЕ - ПИ­ТА­ЊА И ОД­ГО­ВО­РИ


II

ПРЕД­ЛОГ ЗА ИЗ­ВР­ШЕ­ЊЕ

15. Пи­та­ње:

Да ли у пред­ло­гу за из­вр­ше­ње у сми­слу од­ре­да­ба чла­на 191. За­ко­на о из­вр­ше­њу и обез­бе­ђе­њу из­вр­шни по­ве­ри­лац мо­же да озна­чи све по­слов­не бан­ке са њи­хо­вим бро­јем, а да суд мо­ра да за­тра­жи од свих ба­на­ка из­ве­штај о штед­ном ра­чу­ну

 

Dnevna ažurnost

Prikaži sve >>