Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 2/2019 - Sadržaj
С А Д Р Ж А Ј


РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ ........

5КРИВИЧНОПРАВНА СЕКЦИЈА

1.

Веско Крстајић, судија Врховног касационог суда
АКТИВНОСТИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА НА УЈЕДНАЧАВАЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ

9

2.

Бата Цветковић, судија Врховног касационог суда
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

42

3.

Невенка Важић, судија Врховног касационог суда
ПОЈЕДИНИ ПРОБЛЕМИ У ПРАКСИ КАО РЕЗУЛТАТ НОРМАТИВНИХ НЕЈАСНОЋА И НЕПРЕЦИЗНОСТИ У ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА

55

4.

Биљана Синановић,  судија Врховног касационог суда
ПРИМЕНА КРИВИЧНОГ  ЗАКОНИКА ОД 1.3.2018. ГОДИНЕ У ПОСТУПАЊУ ПОСЕБНИХ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

91

5.

Радослав Петровић, судија  Врховног касационог суда
ПРОБЛЕМИ НОВЧАНОГ КАЖЊАВАЊА У ПОГЛЕДУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ  УБЛАЖЕНЕ ПО ВРСТИ  У СУДСКОЈ ПРАКСИ

124

6.

Драган Јоцић, судије Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу
ЗЛОУПОТРЕБА ПОЛОЖАЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦААУТОДЕСТРУКЦИЈА НОРМЕ

130

7.

Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ ОШТЕЋЕНИХ И СВЕДОКА

144

8.

Драгољуб Вујасиновић, судија Апелационог суда у Новом Саду ЗЛОУПОТРЕБА ОВЛАШЋЕЊА У ПРИВРЕДИ И БРИСАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ ЧЛАНА 238. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

151

9.

Радоман Спарић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
ГРАНИЦЕ ИСПИТИВАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ У ЖАЛБЕНОМ ПОСТУПКУСПОРНА ПИТАЊА И СУДСКА ПРАКСА

166

10.

Мр Саво Ђурђић, судија Апелационог суда у Новом Саду
ВАСПИТНЕ МЕРЕ ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕРЕЗУЛТАТИ ПРИМЕНЕ И ПРЕПОРУКЕ ИЗ ПРАКСЕ

187

11.

Сузана Грујовић, судија Вишег суда у Крагујевцу и
Весна Петровић, дипломирани  специјални педагог
ИСКУСТВА У ПРИМЕНИ ВАСПИТНИХ НАЛОГА У КРАГУЈЕВЦУ

205

12.

Др Милан Шкулић, судија Уставног суда, редован професор Правног факултета Универзитета у Београду
НАЧЕЛО NE BIS IN IDEM - СА СТАНОВИШТА НОРМИ СРПСКОГ КАЗНЕНОПРАВНОГ СИСТЕМА, УСТАВНОПРАВНЕ ПРАКСЕ И СТАВОВА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА


217


ПРЕКРШАЈНОПРАВНА СЕКЦИЈА

1.

Милорад Вукајловић, судија Прекршајног апелационог суда
ОДНОС ПРЕКРШАЈА ИЗ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  И ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ

287

2.

Драгана Миликић, судија Прекршајног апелационог суда
ПРЕКРШАЈИ ИЗ ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРАКСУ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА

310

3.

Биљана Гавриловић, судија Прекршајног апелационог суда
МЕДИЈИ И ПРЕКРШАЈИ

328

4.

Златко Шкрипац, судија Прекршајног апелационог суда
ПРЕКРШАЈНЕПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, НЕОБРАЧУНАВАЊА И НЕПЛАЋАЊА ПОРЕЗА

353

5.

Др Младен Јеличић, судија Прекршајног суда у Шапцу
ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА ПРЕКРШАЈА ИЗ ЧЛАНА 270. ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА

372Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2019, Intermex, Beograd

 

Dnevna ažurnost

BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 4/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 4/2019 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 4/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 4/2019 - Intermex, Beograd


BILTEN UPRAVNOG SUDA – Broj 8/2019 – Sadržaj

(Iz Biltena Upravnog suda, broj 8/2019, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA – Broj 8/2019 – Uvodna reč – Funkcionisanje i pravci razvoja upravnog sudstva u Republici Srbiji

(Iz Biltena Upravnog suda, broj 8/2019, Intermex, Beograd) - Autor teksta: Sudija Jelena Ivanović, Predsednik Upravnog suda


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 7/2019 - Uvodna reč

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 7/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 2/2019 – Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 2/2019 – Reč redakcije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2019, Intermex, Beograd


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA – Broj 2/2019 – Sadržaj

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 2/2019, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>