Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


БИЛТЕН ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА - Број 2/2018
САДРЖАЈ


РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ ........

5КРИВИЧНА СЕКЦИЈА
РЕФЕРАТИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА


1.        Веско Крстајић, судија Врховног касационог суда
АКТИВНОСТИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА НА УЈЕДНАЧАВАЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ........

9

2.        Драган Јоцић, судија Врховног касационог суда
и председник Апелационог суда у Нишу
ПРИМАЊЕ  МИТА У СЛУЖБИ  И ПРИВРЕДНОЈ ДЕЛАТНОСТИ........

49

3.        Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда
НОВЕ МОГУЋНОСТИ ДОКАЗИВАЊА КОРУПТИВНИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА........

75

4.        Здравка Ђурђевић, судија Апелационог суда у Београду
КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКА УТАЈА У СУДСКОЈ ПРАКСИ........

92

5.        Милена Рашић и Бојана Пауновић, судије Апелационог суда
у Београду
ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ
ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА........

108

6.        Др Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу
АЛКОХОЛИСАНО СТАЊЕ И КРИВИЦА КОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА........

131

7.        Милорад Дедић, судија Апелационог суда у Новом Саду и
Владимир Пецовски, свршени полазник почетне обуке
Правосудне академије РС
ПРИМЕНА ОДРЕДБИ О УСЛОВНОМ ОТПУСТУ........

152

8.        Радоман Спарић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНИКА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ - Право окривљеног (одбране)
да испитује сведоке у кривичном поступку - судска пракса
и међународни стандарди........

174

9.        Снежана Николић Гаротић, судија Вишег суда у Београду
КРИВИЧНА ДЕЛА И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСТУПАЊЕ
У КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА
ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ........

195

10. Проф. др Милан Шкулић, судија Уставног суда
УЛОГА УСТАВНОГ СУДА У КРИВИЧНОПРАВНОМ СЕГМЕНТУ ПРАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ........

205

11. Проф. др Станко Бејатовић
КАЗНЕНА ПОЛИТИКА И АДЕКВАТНОСТ
ФУНКЦИОНИСАЊА ПРАВНЕ ДРЖАВЕ - ЗАКОН И ПРАКСА........

255ПРЕКРШАЈНА СЕКЦИЈА


1. Мирјана Тукар, судија Прекршајног апелационог суда
МАТЕРИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
- Однос са посебним прописима којима се уређују прекршаји
и примена у пракси........

283

2. Милорад Вукајловић, судија Прекршајног апелационог суда
ОДНОС ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ И ЗАКОНА
О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА........

300

3. Невенка Панчић, судија Прекршајног апелационог суда
ПОСТУПАЊЕ ПО НОВОМ ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА
У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ СА ОСВРТОМ НА ЗАКОН
О АЗИЛУ И ЗАКОН О ГРАНИЧНОЈ КОНТРОЛИ........

314

4. Биљана Гавриловић, судија Прекршајног апелационог суда
ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
КРОЗ ПРАКСУ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА........

322Из Билтена Врховног касационог суда, број 2/2018, Интермекс, Београд 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita filmskog snimka – Subjekti zaštite

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 157/17 od 10.01.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorska zaštita prevodioca angažovanog da pruži usluge prevođenja (pismenog i usmenog), za potrebe naručioca

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu R br. 26/18 od 02.03.2018. godine) - Pravni Informator, br. 1/2019, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Autorsko delo – Nemogućnost suspendovanja moralnih prava autora po nalogu nosilaca javnopravnih ovlašćenja

(Presuda Apelelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 161/17 od 9. februara 2018. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 210/16 od 20. juna 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Objavljivanje fotografija na društvenoj mreži i prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 245/15 od 16. marta 2017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Ograničenje autorskog prava – Izveštavanje o tekućem događaju

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 87/17 od 30. avgusta 2017. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4. br. 245/15 od 16. marta 21017. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


AUTORSKO PRAVO – Scenarista prvih delova serijala autorskih dela – Prava nakon prenošenja prava na iskorišćavanje (konkretnih delova serijala)

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 125/16 od 15.09.2017. godine i presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 142/11 od 13.04.2016. godine) - Pravni Informator, br. 12/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Ana Bulatović


AUTORSKO PRAVO – Utvrđenje da intelektualna tvorevina ima svojstvo autorskog dela

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 br. 181/16 od 28. oktobra 2016. godine – presuda Višeg suda u Beogradu P4 br. 68/15 od 9. juna 2016. godine) - Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 10/2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Miloš Spirić, samostalni savetnik Apelacionog suda u Beogradu


Prikaži sve >>