Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U POŽAREVCU, broj 2, 2017. g - SadržajS A D R Ž A J


Uvodna reč ....................................................................................................

7


TEORIJSKO – PRAKTIČNA RAZMATRANJA


- Nataša Petrofić,
    Korupcija kao oblik organizovanog kriminaliteta ..................................................

11

- Mila Savić Rajčić,
    Ugovor o lizingu ...........................................................................................

26


SENTENCE


Materijalno pravo


  Adaptacija nepokretnosti i naknada štete ............................................................

45

  Hipoteka na društvenoj svojini zadruge ...............................................................

46

  Posledice neizjavljivanja pravnog leka na pokretanje novog postupka .......................

47

  Teret dokazivanja dospelosti obaveze .................................................................

48

  Primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza
      u komercijalnim transakcijama ........................................................................

49

  Dospelost potraživanja na ime ugovorene kazne ....................................................

50

  Nezakonit obračun kamate i sticanje bez osnova ....................................................

52

  Pasivna legitimacija ...........................................................................................

53

  Postojanje obligacionog odnosa ...........................................................................

54

  Usklađenost tužbenog zahteva sa planom reorganizacije .........................................

56

  Teret dokazivanja visine potraživanja ...................................................................

57

  Zastarelost potraživanja ...................................................................................

57

  Menica kao sredstvo obezbeđenja ......................................................................

58

  Uticaj plana reorganizacije na naplatu potraživanja u parničnom postupku ...............

59

  Proglašenje izvršenja nedopuštenim ....................................................................

60

  Rok za podnošenje tužbe radi proglašenja izvršenja nedopuštenim ..........................

62

  Pažnja dobrog privrednika .................................................................................

62

  Utvrđenje ništavosti ugovora i dejstvo presude .....................................................

64

  Osiguranje imovine ...........................................................................................

66

  Aktivna legitimacija kod svojinskih tužbi ...............................................................

67

  Korišćenje predmeta zakupa ...............................................................................

68

  Dokazna snaga izvoda otvorenih stavki ................................................................

69

  Istovremeno ispunjenje obaveza kod ugovora o osiguranju .....................................

71

  Teret dokazivanja ispunjenja obaveze ..................................................................

72

  Teret dokazivanja osnovanosti potraživanja ..........................................................

73

  Prekid zastarelosti ...........................................................................................

74

  Primena transportnih klauzula .............................................................................

76

  Raskid ugovora o kupoprodaji .............................................................................

77

  Otuđenje imovine subjekta privatizacije ...............................................................

78


Parnični postupak


  Prigovor litispendencije ......................................................................................

80

  Prethodno pitanje kod ugovora o osiguranju .........................................................

81

  Procesna disciplina ..........................................................................................

81

  Stvarna nadležnost privrednog suda ....................................................................

83

  Atrakcija nadležnosti u drugostepenom postupku ..................................................

84

  Odlaganje ročišta i troškovi postupka ..................................................................

85

  Izuzeće sudije ..................................................................................................

86

  Nedopuštenost zahteva za izuzeće ......................................................................

87

  Spajanje parnica ..............................................................................................

88

  Vraćanje u pređašnje stanje ...............................................................................

90

  Ovlašćeno lice za donošenje predloga za ponavljanje parničnog postupka .................

91

  Pravni lekovi u postupku naplate sudske takse ......................................................

92

  Stvarna nadležnost privrednog suda ....................................................................

93

  Opredeljenost zahteva za naknadu troškova .........................................................

93

  Pravni interes umešača ......................................................................................

95

  Proglašenje izvršenja nedopuštenim ....................................................................

96

  Umešač .........................................................................................................

97

  Isporuka električne energije privrednom društvu u stečaju .....................................

99

  Zaplena radi naplate potraživanja izvršnog dužnika ...............................................

101

  Privremena mera radi obezbeđenja novčanog potraživanja .....................................

102

  Ponavljanje parničnog postupka ..........................................................................

104


Vanparnični postupak

105

  Posledice otvaranja stečaja na vanparnični postupak ..............................................

105

 Poništaj menica .................................................................................................

106


Izvršni postupak

108

  Privremena mera za obezbeđenje novčanog potraživanja ........................................

108

  Odlaganje roka za izjašnjenje nakon neuspele prodaje ...........................................

109

  Potrebni troškovi u izvršnom postupku .................................................................

111

  Dostavljanje nenadležnom sudu omaškom ............................................................

112

  Omogućavanje uvida i fotokopiranja akata ...........................................................

113

  Upis u knjigu izvršnih dužnika nakon proteka roka .................................................

114

  Punomoćje u izvršnom postupku .........................................................................

116


Stečaj


  Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika ...........................................................

118

  Neposredno oštećenje poverilaca ........................................................................

120


Privredni prestupi


  Dostavljanje presude u postupku privrednih prestupa ............................................

122

  Obustava postupka i naknada troškova ................................................................

123


Suđenje u razumnom roku


  Urednost prigovora radi utvrđenja povrede prava na suđenje u razumnom roku .........

125

  Postupanje suda i povreda prava na suđenje u razumnom roku ...............................

126

  Korišćenje procesnih ovlašćenja stranaka i povreda prava na suđenje
      u razumnom roku ..........................................................................................

127(Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2, 2017. g, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - Iznosi naknade neimovinske štete zbog povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 47/15 od 14.10.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8 - 2018. g - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU, SA IZMENAMA

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Dozvoljenost privremene mere radi obezbeđenja potraživanja kod deklaratornih i konstitutivnih tužbi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 6910/14 od 05.02.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Privremena mera zabrane hipotekarnom poveriocu otuđenja nepokretnosti opterećene hipotekom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 1216/15 od 08.04.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO - Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1-1351/13 od 3.6.2013.) - Pravni Informator, br. 9/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 849/17 od 03.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladislava Todorović, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nedozvoljeno nošenje oružja (član 348 stav 4. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-1605/16 od 17.01.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Obeležje krivičnog dela iz čl. 126 st. 1 KZ (Napuštanje nemoćnog lica)

(Presuda KŽ 1- 528/16 od 26.04.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sudija Dušan Vojnović


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Umišljaj kod krivičnog dela iz čl. 234 KZ (nedozvoljena proizvodnja) – Postojanje dovoljne svesti i volje za krivičnu odgovornost i nemogućnost pretpostavljanja, po automatizmu po osnovu vlasništva i osnivačkih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ – 1 – 783/13 od 14.06.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence Dušan Vojnović, sudija


Prikaži sve >>