Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


BILTEN VIŠEG SUDA U ČAČKU - Broj 1/2017 - SadržajSADRŽAJ


Uvodna reč .....................................................................................................

9

Govor predsednika Višeg suda u Čačku na svečanoj sednici u Osnovnom sudu
        u Čačku dana 11.4.2016. godine, povodom izbora
        Svetlane Krunić-Tasevski, Svetlane Mitrović i Petra Markovića
        za sudije Višeg suda u Čačku ....................................................................

11

Govor predsednika Višeg suda u Čačku na svečanoj sednici održanoj
       9.4.2015. godine povodom izbora Vojislava Milanovića, Ivana Drobnjaka,
       Milana Lugića i Ljubiše Tomićevića, za sudije Osnovnog suda su Ivanjici .............

14

Govor predsednika Višeg suda u Čačku na svečanoj sednici
       koja je održana 25.2.2016. godine u Osnovnom sudu u Čačku povodom
       izbora Dragane Radović, Marijane Tanasijević i Nataše Mangović-Sretenović
       za sudije Osnovnog suda u Čačku ................................................................

16

Godišnji raspored poslova za 2017. godinu .............................................................

18


STRUČNI RADOVI


Miloš Pavlović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu i predsednik Višeg suda u Čačku
      Sporazum o priznanju krivičnog dela (ubrzanje krivičnog postupka
           kao jedan od ciljeva reforme krivičnog postupka) .......................................

33

Dragan Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku
      Krivično delo zelenaštvo iz čl. 217. KZ u sudskoj praksi ....................................

48

Miloš Pavlović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
      Podsetnik: Mehaničke povrede i klasifikacija povreda ........................................

60


PRAVNO SHVATANJE VSS


Pravo na slobodu izražavanja i krivična dela klevete i uvrede - u vezi
      javnih ličnosti i granice prihvatljive kritike .......................................................

69


SUDSKA PRAKSA


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO


    Značaj službene beleške koju sačini javni tužilac ...............................................

77

    Zakonitost radnji postavljanja branioca po službenoj dužnosti .............................

77

    Menjanje činjeničnog i pravnog identiteta krivičnog dela ....................................

78

    Odbacivanje neblagovremene žalbe javnog tužioca ...........................................

80

    Nedozvoljen dokaz - audio snimak koji je pribavljen suprotno odredbi
         čl. 15. st. 1, čl. 16. st. 1. ZKP i čl. 171. ZKP (posebne dokazne radnje) ..........

81

    Utvrđivanje činjenica i oslobađajuća presuda za krivično delo iz čl. 246. st. 1. KZ...

81

    Presuda (primena čl. 354. tač. 3. ZKP i čl. 355. tač. 2, ZKP) ...............................

82


KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO


    Bivša supruga kao član porodice okrivljenog  ...................................................

85

    Dekriminalizacija radnji i primena povoljnijeg zakona po okrivljenog ....................

86

    Nepropisna vožnja oba učesnika saobraćajne nezgode ......................................

87

    Priznanje strane sudske presude kojom je izrečena novčana kazna
         u iznosu od 700 evra i koja je zamenjena novčanom kaznom
         u trajanju od 28 dana ..............................................................................

88

    Vinost kao obavezan elemenat optužnog predloga ............................................

89

    Odluka suda o oduzimanju predmeta - priključnog vozila (poluprikolice)
         koja je upotrebljena za izvršenje krivičnog dela ...........................................

90

    Odluka o meri bezbednosti i o oduzimanju imovinske koristi
        (čl. 85. KZ i čl. 93. st. 3. KZ) ....................................................................

91

    Krivično delo ubistvo u pokušaju iz čl. 113. KZ u vezi čl. 30. KZ
         i krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122. st. 2.  
         u vezi st. 1. KZ u vezi čl. 19. KZ ..............................................................

93

    Krivično delo ubistvo u nužnoj odbrani iz čl. 113. KZ
         u vezi čl. 19. st. 1. tač. 1. KZ ..................................................................

94

    Krivično delo poreska utaja iz čl. 229. st. 2. u vezi st. 1. KZ .............................

95

    Nepostojanje kvalifikatorne okolnosti za krivično delo teško ubistvo
          iz čl. 114. tač. 11. u podstrekavanju iz čl. 34. KZ ......................................

96

    Krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti
          u saizvršilaštvu iz čl. 323. st. 3. u vezi st. 1. i st. 2. KZ u vezi čl. 33. KZ ......

96


GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO


    Obaveza suda je da tuženom blagovremeno dostavi i priloge
         uz tužbu (čl. 296. i 297. ZPP) ..................................................................

99

    Ispravka presude (čl. 362. ZPP) ....................................................................

100

    Prethodno pitanje (čl. 12. ZPP) .....................................................................

101

    Prekid parničnog postupka (čl. 223. st. 1 i čl. 225. st. 2. ZPP) ..........................

101

    Prekid postupka posle zaključenja glavne rasprave .........................................

102

    Nadležnost osnovnog suda za smetanje državine (čl. 222. st. 2. Zakona
          o uređenju sudova) .............................................................................

104

    Prekid ostavinskog postupka (član 119. Zakona o vanparničnom postupku) ........

104

    Nadležnost osnovnog suda (član 17. ZPP) ......................................................

105

    Prekid parničnog postupka (čl. 222. st. 1. tač. 1. ZPP) .....................................

106

    Procesna aktivna legitimacija za podnošenje tužbe i parnična
          sposobnost (čl. 74, 75, 79. i 80. ZPP) ......................................................

107

    Presuda zbog izostanka ...............................................................................

109

    Prekid postupka deobe ................................................................................

110

    Odbačaj tužbe (član 294. ZPP) .....................................................................

112

    Ponavljanje ostavinskog postupka (čl. 131. ZVP) ............................................

113

    Predlog za vraćanje u pređašnje stanje (čl. 113. ZPP) .....................................

114

    Povlačenje predloga za ponavljanje parničnog postupka ..................................

116

    Mesna nadležnost ......................................................................................

117

    Upućivanje na parnicu zaveštajnog naslednika ...............................................

119

    Relativno bitna povreda postupka (čl. 374. st. 1. ZPP) ....................................

120

    Apsolutno bitna povreda postupka (čl. 374. st. 2. tač. 7. ZPP) .........................

121

    Naknadno odobrenje parničnih radnji (čl. 92. st. 2. ZPP) .................................

122


GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO


    Izmena ugovorenih uslova rada (čl. 171. st. 1. tač. 1. i čl. 172. Zakona o radu) ..

125

    Aktivna legitimacija za podnošenje predloga za određivanje privremene
          mere (čl. 11, 288, 289. i 293. Zakona o izvršenju i obezbeđenju) ................

126

    Pravo deteta na izražavanje mišljenja je jedno od osnovnih prava deteta
          koje je garantovano Konvencijom o pravima deteta (čl. 6. st. 1, čl. 266,
          270. Porodičnog zakona i čl. 3. st. 1. Konvencije o pravima deteta) .............

128

    Odgovornost poslodavca za naknadu štete
          (čl. 164. ZOR, čl. 154. ZOO i čl. 44. ZPP) .................................................

130

    Ništavost rešenja o imenovanju direktora i prestanku funkcije direktora
          javnog preduzeća (čl. 31. Zakona o javnim preduzećima)..........................

132

    Smetanje državine (čl. 70. i 75. ZOSPO) ......................................................

133

    Zadržavanje bolesnika u bolnici bez njegovog pristanka
            (čl. 19. st. 1. tač. 3. Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama) .........

134

    Troškovi parničnog postupka (čl. 153. st. 1. ZPP) ...........................................

135

    Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost .....................................

136

    Nasledivost prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ................

139

    Primena roka zastarelosti na potraživanje iz ugovora o kreditu ........................

140


STAVOVI sudija Građanskog odeljenja Višeg suda u Čačku usvojeni
             na sednicama odeljenja održanim dana 07.11.2016, 14.11.2016.
             i 18.11.2016. godine ........................................................................

142


(Iz Biltena Višeg suda u Čačku, broj 1/2017, Intermex, Beograd)

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U BEOGRADU - Broj 7/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Beogradu, broj 7/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA - Broj 4/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Komore javnih izvršitelja, broj 4/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU - Broj 2/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Privrednog suda u Beogradu broj 2/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U POŽAREVCU, broj 2/2017 - Sadržaj

(Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN PRIVREDNOG SUDA U POŽAREVCU, broj 2/2017 - Uvodna reč

(Iz Biltena Privrednog suda u Požarevcu, broj 2/2017, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Sadržaj

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN UPRAVNOG SUDA - Broj 5/2015 - Uvodna reč

(Iz Biltena Upravnog suda, br. 5/2015, Intermex, Beograd)


BILTEN VIŠEG SUDA U BEOGRADU - Broj 86 - Sadržaj

(Iz Biltena Višeg suda u Beogradu, broj 86, Intermex, Beograd)


Prikaži sve >>