Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


KRIVIČNOPRAVNA I PORODIČNOPRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI


Nasilje u porodici – karakteristike, oblici, rasprostranjenost i pristupi u sagledavanju


Nasilje u porodici

1 je univerzalni fenomen, koji prožima sva društva, sve kulture i sve regione sveta.

2 Dosadašnjim


1 O pojmovnom određenju nasilja u porodici, videti: Konstantinović Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V.: Kriminologija, SKC, 1998, str. 122; Konstantinović, V. S., Pravna zaštita od nasilja, Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, Niš, 1999, str. 7. Lukić, M., Kriminološka analiza nasilja u porodici, magistarska teza, Niš, 2003. U pokušaju da se objasne uzroci nasilja u porodici, posebno partnerskog nasilja, nastale su brojne teorije: teorija o mentalnoj bolesti, teorija međugeneracijskog prenosa nasilja, teorija o ciklusima nasilja, teorija besa, teorija moći i kontrole i dr. (Videti: Razumevanje nasilja prema ženama, istraživanja, programi delovanja i uloga institucija, (ur. Ignjatović, T.), Autonomni ženski centar, Beograd, 2002. i tamo navedenu literaturu).

2 O uzrocima nasilja u porodici, detaljno: Nikolić Ristanović, V., Nasilje nad ženama u uslovima rata i ekonomske krize, Sociološki pregled, 3/1995., str. 409; Nikolić Ristanović, V., Ka objašnjenju i prevenciji nasilja u porodici u Srbiji: multivarijantni pristup, u: "Pravom protiv nasilja u porodici", ŽIC, Niš, 2002, str. 9-15 i tamo navedenu literaturu.

 

Dnevna ažurnost

BILTEN APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU - Broj 1/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA APELACIONOG SUDA U KRAGUJEVCU ZA 2018. GODINU

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


NAKNADA ŠTETE - Isplata odštetnog zahteva (u skladu sa čl. 150, 153. i 154. ZPP)

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, posl.broj GŽ-4305/17 od 15.03.2018. godine, kojom je preinačena presuda Osnovnog Suda u Novom Sadu posl.broj P 2722/17 od 05.10.2017. g.) - Autor sentence: Jarmila Lončar, viši sudijski saradnik


BILTEN APELACIONOG SUDA U KRADGUJEVCU - broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Apelacionog suda u Kragujevcu, broj 1/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Naslovna i impresum

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU - broj 3/2018 - Uvodna reč

Iz Biltena Prvog osnovnog suda u Beogradu, broj 3/2018 - Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 – Naslovna strana i impresum

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


BILTEN VIŠEG SUDA U POŽAREVCU - broj 6/2018 - Sadržaj

Iz Biltena Višeg suda u Požarevcu, broj 6/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>