Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


NIŠTAVOST UGOVORA


Ništav je ugovor o prodaji nepokretnosti koji zaključi centar za socijalni rad kao staralac lica lišenog poslovne sposobnosti, u kome cena nije određena niti odrediva.


Iz obrazloženja:


"Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tužilac je rešenjem Opštinskog suda u V. R.br. .... dana 19.4.1985. godine potpuno lišen poslovne sposobnosti a za stalnog staraoca postavljena mu je majka koja je ovu dužnost vršila sve do svoje smrti 12.8.1998. godine. Za njenog života tužilac je 1993. godine smešten u Zavod za zbrinjavanje odraslih lica gde se i danas nalazi. Po smrti majke rešenjem Centra za socijalni rad od 8.9.1998. godine stavljen je pod neposredno starateljstvo tog centra a troškovi njegovog smeštaja pokrivani su delom iz porodične penzije koju je ostvarivao iza smrti majke, a drugim delom iz zakupnine od izdavanja u zakup dvosobnog stana koji je nasledio od majke. Tužena J.M. je radnik Centra. Ona je tužiočev stan koristila kao zakupac a zatim se 1.2.2002. godine obratila Centru kao poslodavcu i neposrednom staraocu tužioca da joj se odobri zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju sa tužiocem kojim bi se obavezala da tužioca doživotno izdržava a da joj se u naknadu prenese u svojinu navedeni stan. Stručni tim Centra dao je pozitivno mišljenje za zaključenje takvog ugovora smatrajući da bi ugovor bio u tužiočevom interesu. Na osnovu tog mišljenja u tužiočevo ime Centar je kao njegov staralac sa tuženom zaključio sporni ugovor o kupoprodaji stana. Ugovorom je predviđeno da se stan odmah prenosi u svojinu tužene kao kupca, a visina kupoprodajne cene nije ugovorena kao ni način ni vreme njene isplate jer su stranke postigle sporazum da tužena kao naknadu za stan plaća do kraja tužiočevog života razliku za njegov smeštaj u domu između ekonomske cene i njegovih ličnih primanja i da mu po standardima ustanove u kojoj je smešten dva puta godišnje obezbeđuje ličnu garderobu i obuću a po smrti ga sahrani po mesnim običajima. Centar za socijalni rad je dao pismenu saglasnost na ovako zaključeni ugovor dva meseca kasnije, odnosno 11.4.2002. godine. Neposredno pred pokretanje parnice za utvrđenje ništavosti ugovora na osnovu jednostrane izjave tužene konstituisano je pravo doživotnog plodouživanja u korist tužioca na stanu koji je bio predmet kupoprodaje.

 

Dnevna ažurnost

PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


PRESUDE I REŠENJA VKS - GRAĐANSKA MATERIJA – Rev – STVARNO PRAVO - IZVRŠENJE – Svojina na stanu vanknjižnog vlasnika

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3183/2017 od 10. maja 2018. god.) – Presuda doneta u Veću kojim je predsedavao sudija Milomir Nikolić


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Odlučivanje o predlogu za otvaranje stečajnog postupka (ceneći ispunjenost uslova u odnosu na potraživanje na koje se pozvao poverilac) – čl. 11, 55. i 56. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, sa napomenom u vezi Izmene 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


PRIVREDNO PRAVO – IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE – Sadržina predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave - Označenje broja računa izvršnog dužnika kao obavezni podatak (član 300. stav 1. ZIO)

(Rešenje Privrednog suda u Požarevcu Ii. 44/18 od 12.03.2018. godine, potvrđeno rešenjem Privrednog apelacionog suda Iž. 348/18 od 02.04.2018)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – ZASTARELOST – Početak roka zastarelosti (kod ugovora u kojima je dodovoren rok ispunjenja obaveze) – Protek poslednjeg dana ugovorenog roka

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P. 268/15 od 19.05.2016. godine, potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž. 4906/16 od 22.03.2018)


PRIVREDNO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO – Zastarelost potraživanja proisteklog iz prometa robe i izvršenih usluga između pravnog lica i preduzetnika (član 371. ZOO)

(Presuda Privrednog suda u Požarevcu P. 223/16 od 24.05.2016. godine potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pž. 4738/16 od 18.04.2018)


Prikaži sve >>