Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


SUKOB GRAĐANSKO-PRAVNOG POSLA SA USLOVOM IZ UPRAVNOG PROPISA


Nepribavljanje dozvole za organizovanje igre na sreću od nadležnog organa uprave, ne utiče na odgovornost organizatora igre na sreću za ispunjenje obaveze iz ugovora o igri na sreću.


Iz obrazloženja:


"Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženo sportsko društvo je u prostorijama G.K. u B., organizovao igre na sreću, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji i ulaganju sredstava radi organizovanja i realizacije programa za zabavu i igara na sreću zaključenog 19.06.1989. godine. Prema zapisniku Tržišnog inspektorata od 13.06.1990. godine sačinjenog po prijavi ovde tužioca, u prostorijama navedene G.K. smešteno je 35 automata igara na sreću, za čije organizovanje ne postoji dozvola nadležnog Opštinskog organa uprave shodno članu 14 Zakona o igrama na sreću. Tužilac je u navedenim prostorijama dana 04.06.1990. godine igrao na automatu – električnom ruletu vlasništvo tuženog i ostvario dobitnu kombinaciju jer je brojač automata pokazao dobitak od 244 tzv. kredita, što je prema pravilima igre tuženog (1 kredit = 2 dinara), predstavljalo dobitak od 488.000,00 tadašnjih dinara, koji je tuženi odbio da mu isplati. U navedenoj igraonici na automatima tog dana nije bilo limita dobitka, već je limitiranje aparata izvršeno tek sutradan i to na iznos od 10.000,00 dinara. Po nalazu i mišljenju sudskog veštaka taj aparat je u trenutku pokazivanja dobitne kombinacije bio ispravan, ali je kao elektronski uređaj zbog tehničke nesavršenosti komponenti od kojih je izrađen, mogao napraviti trenutku grešku preletanjem brojača preko zadate vrednosti njegovog zadržavanja u ciklusu otkucavanja obračuna. Na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka od 11.10.2005. godine utvrđeno je da iznos od 1.469.819,45 dinara predstavlja visinu tužiočevog dobitka od 488.000,00 dinara ostvarenog dana 04.06.1999. godine valorizovanog na datum navedenog veštačenja. Primenom materijalnog prava na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je zaključio da je tuženi kao priređivač navedene igre na sreću, u obavezi da tužiocu kao dobitniku dobitne kombinacije te igre, u smislu članova 13-16 Pravila igre na automatima za igre na sreću zavedenog kod tuženog 29.08.1989. godine, isplati utvrđenu odgovarajuću dinarsku protivvrednost tog dobitka od 1.469.819,45 dinara, pa je za taj iznos usvojio njegov tužbeni zahtev. Drugostepeni sud je preinačio prvostepenu presudu i odbio tužiočev tužbeni zahtev sa sledećom argumentacijom: da je navedene igre na sreću koju je tuženi priredio 04.06.1990. godine bila bez dozvole nadležnog organa u smislu člana 14 tada važećeg Zakona o igrama na sreću ("Službeni

 

Dnevna ažurnost

BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Sadržaj

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


BILTEN VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - Broj 1/2018 - Naslovna strana i impresum

(Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd)


PRIVREDNO PRAVO – STEČAJ – Pitanja i odgovori – Posledice otvaranja stečajnog postupka – član 93. st. 1, 4. i 5. Zakona o stečaju (član 93. stav 1, član 93a stav 2. i član 93b stav 1. Noveliranog Zakona o stečaju sa izmenama 113/2017)

(Odgovori na pitanja privrednih sudova, utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017. i 30.11.2017. godine i na sednici Odeljenja za privredne prestupe održanoj 17.11.2017)


I - OPŠTA SEDNICA - Analiza radnog teksta Amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO – Ponavljanje krivičnog postupka i primena blažeg zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 941/2015 od 3.11.2015. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 1. KRIVIČNО PROCESNO PRAVO - Troškovi krivičnog postupka

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 272/2017 od 11.4.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Povreda krivičnog zakona

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 4/2017 od 7.2.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Pravni kontinuitet krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 384/2014 od 8.5.2014. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 22.9.2014. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 14.11.2014. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Računanje vremena zastarelosti izvršenja jedinstvene kazne izrečene u postupku za izricanje jedinstvene kazne

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 918/2016 od 20.9.2016. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 13.11.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


II - KRIVIČNO ODELJENJE – 2. KRIVIČNО MATERIJALNO PRAVO - Zastarelost krivičnog gonjenja u postupku prema maloletniku

(Sentenca iz presude Vrhovnog kasacionog suda Kzz 1422/2016 od 29.3.2017. godine, koja je utvrđena na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 21.9.2017. godine, a verifikovana na sednici Krivičnog odeljenja od 12.2.2018. godine) - Iz Biltena Vrhovnog kasacionog suda, broj 1/2018, Intermex, Beograd


Prikaži sve >>