Intermex ONLINE servis

Servis za pristup i primenu svih propisa, zakona i ostalih stručnih sadržaja, sadrži ogromnu i kompleksnu bazu podataka, prečišćene tekstove svih važećih zakona koji se primenjuju u Srbiji, najveću arhivu zakona, uključujući i zakone koji su prestali da važe (u poslednjih 100 godina), zakone na engleskom jeziku (u zvaničnom prevodu), stranu sudsku praksu zvanično objavljenu u Srbiji, i sve zvanične obrasce, iz svih glasila, na godišnjem nivou, bez potrebe ažuriranja od strane korisnika.


Najveća baza propisa u Srbiji
Novodoneti zakoni, zakoni u proceduri
Online časopis za savremene pravnike


SUKOB GRAĐANSKO-PRAVNOG POSLA SA USLOVOM IZ UPRAVNOG PROPISA


Nepribavljanje dozvole za organizovanje igre na sreću od nadležnog organa uprave, ne utiče na odgovornost organizatora igre na sreću za ispunjenje obaveze iz ugovora o igri na sreću.


Iz obrazloženja:


"Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženo sportsko društvo je u prostorijama G.K. u B., organizovao igre na sreću, na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji i ulaganju sredstava radi organizovanja i realizacije programa za zabavu i igara na sreću zaključenog 19.06.1989. godine. Prema zapisniku Tržišnog inspektorata od 13.06.1990. godine sačinjenog po prijavi ovde tužioca, u prostorijama navedene G.K. smešteno je 35 automata igara na sreću, za čije organizovanje ne postoji dozvola nadležnog Opštinskog organa uprave shodno članu 14 Zakona o igrama na sreću. Tužilac je u navedenim prostorijama dana 04.06.1990. godine igrao na automatu – električnom ruletu vlasništvo tuženog i ostvario dobitnu kombinaciju jer je brojač automata pokazao dobitak od 244 tzv. kredita, što je prema pravilima igre tuženog (1 kredit = 2 dinara), predstavljalo dobitak od 488.000,00 tadašnjih dinara, koji je tuženi odbio da mu isplati. U navedenoj igraonici na automatima tog dana nije bilo limita dobitka, već je limitiranje aparata izvršeno tek sutradan i to na iznos od 10.000,00 dinara. Po nalazu i mišljenju sudskog veštaka taj aparat je u trenutku pokazivanja dobitne kombinacije bio ispravan, ali je kao elektronski uređaj zbog tehničke nesavršenosti komponenti od kojih je izrađen, mogao napraviti trenutku grešku preletanjem brojača preko zadate vrednosti njegovog zadržavanja u ciklusu otkucavanja obračuna. Na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka od 11.10.2005. godine utvrđeno je da iznos od 1.469.819,45 dinara predstavlja visinu tužiočevog dobitka od 488.000,00 dinara ostvarenog dana 04.06.1999. godine valorizovanog na datum navedenog veštačenja. Primenom materijalnog prava na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je zaključio da je tuženi kao priređivač navedene igre na sreću, u obavezi da tužiocu kao dobitniku dobitne kombinacije te igre, u smislu članova 13-16 Pravila igre na automatima za igre na sreću zavedenog kod tuženog 29.08.1989. godine, isplati utvrđenu odgovarajuću dinarsku protivvrednost tog dobitka od 1.469.819,45 dinara, pa je za taj iznos usvojio njegov tužbeni zahtev. Drugostepeni sud je preinačio prvostepenu presudu i odbio tužiočev tužbeni zahtev sa sledećom argumentacijom: da je navedene igre na sreću koju je tuženi priredio 04.06.1990. godine bila bez dozvole nadležnog organa u smislu člana 14 tada važećeg Zakona o igrama na sreću ("Službeni

 

Dnevna ažurnost

AUTORSKO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - Iznosi naknade neimovinske štete zbog povrede moralnih prava autora

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž4 47/15 od 14.10.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


BILTEN APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - Broj 8 - 2018. g - Sadržaj

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


GODIŠNJI RASPORED POSLOVA SUDIJA U APELACIONOM SUDU U NOVOM SADU ZA 2017. GODINU, SA IZMENAMA

Iz Biltena Apelacionog suda u Novom Sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Dozvoljenost privremene mere radi obezbeđenja potraživanja kod deklaratornih i konstitutivnih tužbi

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 6910/14 od 05.02.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Privremena mera zabrane hipotekarnom poveriocu otuđenja nepokretnosti opterećene hipotekom

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž 1216/15 od 08.04.2015. godine) - Pravni Informator, br. 11/2017, Intermex, Beograd, Sentencu priredio: Petar Benovac, sudijski pomoćnik Višeg suda u Beogradu


KRIVIČNO PRAVO - Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1-1351/13 od 3.6.2013.) - Pravni Informator, br. 9/2017, Intermex, Beograd, Autor sentence: Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nasilje u porodici (član 194. stav 3. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ 1 849/17 od 03.10.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Vladislava Todorović, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Nedozvoljeno nošenje oružja (član 348 stav 4. KZ)

(Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu Kž 1-1605/16 od 17.01.2017. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Aleksandar Čakić, viši savetnik


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Obeležje krivičnog dela iz čl. 126 st. 1 KZ (Napuštanje nemoćnog lica)

(Presuda KŽ 1- 528/16 od 26.04.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence: Sudija Dušan Vojnović


KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO - Umišljaj kod krivičnog dela iz čl. 234 KZ (nedozvoljena proizvodnja) – Postojanje dovoljne svesti i volje za krivičnu odgovornost i nemogućnost pretpostavljanja, po automatizmu po osnovu vlasništva i osnivačkih prava

(Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu KŽ – 1 – 783/13 od 14.06.2016. godine) - Bilten Apelacionog suda u Novom sadu, broj 8-2018, Intermex, Beograd, Autor sentence Dušan Vojnović, sudija


Prikaži sve >>